MENU
LIÊN KẾT

NHÂN LỰC VÀ CƠ CẤU KHOA GMHS B

 Khoa Gây mê hồi sức B

 Ban chủ nhiệm khoa: 04 người

BSCKII Nguyễn Thị Thanh Hương              Phụ Trách khoa

TS Hồ Khả Cảnh                                     Phó Trưởng khoa

BSCKI Đào Trọng Nhân                            Phó Trưởng khoa

ThS Ngô Dũng                                        Phó Trưởng khoa

Điều dưỡng trưởng khoa: Cử nhân Gây mê: NGUYỄN VĂN KHUYẾN

Điều dưỡng trưởng phòng mổ B: Lưu Thị Minh Tâm(1989-2013)

Nguyễn văn Quyền( hiện nay)

Điều dưỡng trưởng mổ chuyên khoa: CN Lê Viết Chắt

Điều dưỡng trưởng Mổ Mắt: Đinh Thị Hương Bích

Điều dưỡng trưởng Hồi sức sau mổ : CN Trần Thị Như Nguyện

 Cơ sở vật chất:

1. Phòng  Mổ B: có 9 bàn mổ

2. Hậu phẫu B: 26 giường bệnh

3. Phòng Mổ Chuyên Khoa: 8 bàn mổ

4. Phòng mổ khoa mắt – Hậu phẫu mắt (TTĐT)  : 3 bàn mổ và 3 giường hồi tỉnh

Cơ cấu tổ chức và  nhân lực:  71 CBCNV

Năng lực:  1 PGSTS; 3BSCKII, 1 ThS, 2BSCKI; 1 BSĐịnh hướng

4 CN, 58 Điều dưỡng KTV; 12 hộ lý

Khoa có 6 đơn vị:

–      Phòng mổ ngoại: có 9 bàn mổ với 28 CBCNV nhiệm vụ gây mê hồi sức cho phẫu thuật ngoại khoa,ung bướu

–      Phòng mổ chuyên khoa: 8 bàn mổ có 16 CBCNV nhiệm vụ gây mê hồi sức cho phẫu thuật Tai mũi họng; Răng hàm mặt

–      Phòng mổ Mắt: có 3 bàn mổ và 3 giường hồi tỉnh  với 7 CBCNV nhiệm vụ gây mê hồi sức cho phẫu thuật mắt

–      Phòng HSSM: có 26 giường bệnh với 23 CBCNV nhiệm vụ hồi sức và hồi tỉnh cho các bệnh nhân tiền phẫu thuật, sau phẫu thuật và điều trị giảm đau. Tổ chống đau: Nhiệm vụ điều trị giảm đau sau mổ, giảm đau bệnh nhân bỏng, giảm đau nội soi, giảm đau ung thư..

–      Phòng khám trước mê:

–      Phòng hành chính khoa:

 

 Hướng phát triển:

– Thực hiện qui trình an toàn cho Bệnh nhân phẫu thuật theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới. Phòng chống nhiễm trùng Bệnh viện, nâng cao chất lượng vô trùng, chống nhiễm khuẩn trong phẫu thuật và sau mổ.

– Trang bị thiết bị đo độ mê BIS

– Gây mê kiểm soát nồng độ đích TCI

– Sử dụng rộng rãi gây tê vùng và thân thần kinh dưới hướng dẫn của máy siêu âm.

– Áp dụng giảm đau đa phương thức rộng rải trong và sau mổ. Giảm đau PCEA, PCA…..; phát triển thành trung tâm kiểm soát đau.

– Mở rộng và nâng cao chất lượng phẫu thuật yêu cầu, dịch vụ, mổ về trong ngày.

– Trang bị thêm các phương tiện theo dõi ở phòng hồi sức ngoại: Máy theo dõi cung lượng tim, áp lực động mạch phổi bít, sức cản mạch toàn thể, biến đổi áp lực mạch.

– Bảo trì, thay thế và bổ sung các máy thở, monitor để đảm bảo 1 giường bệnh hồi sức có 1 máy thở, 1 monitor hoạt động tốt.

– Đẩy mạnh công tác đào tạo trong và ngoài nước nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, áp dụng các kỹ thuật tiến bộ mới, phát huy thêm nhiều sáng kiến cải tiến.

– Chỉ đạo tuyến dưới, chuyển giao kỹ thuật, hổ trợ hợp tác cho các bệnh viện trong khu vực. Thực hiện tốt đề án 1816 của Bộ Y tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trang Điện Tử Khoa gây mê hồi sức B, bệnh viện TW Huế Mọi thông tin xin gửi về: [email protected] Năm xuất bản: 2013
Hoạt động