MENU
LIÊN KẾT

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC.

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC.

 

I.TÌNH HÌNH VÀO NHỮNG NĂM SAU NGÀY GIẢI PHÓNG.(1975 – 1988)

Trước giải phóng cũng như những năm sau ngày giải phóng 1975- 1988 chưa có khoa Gây mê hồi sức.Các khu mổ phục vụ mổ cho các khối: Ngoại – Sản phụ – Chuyên khoa trực thuộc sự lãnh đạo và điều hành của các khoa Ngoại – Khoa Sản phụ – Khoa Tai Mũi Họng.

Số lượng cán bộ công nhân viên ở các khu mổ:

– Mổ Ngoại: Bác sĩ phụ trách gây mê Đinh Văn Tâm

(4 bàn mổ)   KTV – Điều dưỡng:         16

Hộ lý:                            03

– Mổ Sản:    Bác sĩ GMHS: chưa có

(2 bàn mổ)   KTV – Điều dưỡng:         08

Hộ lý:                            01

– Mổ TMH: 1 Bác sĩ GMHS: Nguyễn Xuân Chiến

(3 bàn mổ)   KTV – Điều dưỡng          06

Hộ Lý                             01

Cơ sở vật chất phương tiện máy móc các khu mổ còn rất nghèo nàn.Chưa có máy móc để theo dõi bệnh nhân trong và sau mổ. Máy gây mê là hệ thống nữa hở (như máy EMO – OHO) và hô hấp hổ trợ bằng tay.

Các kỹ thuật và phương pháp gây mê được ứng dụng:

-Gây mê Nội khí quản

-Gây mê tĩnh mạch

-Tiền mê – Gây tê tại chổ.

II.SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC (1989 -1995)

Do nhu cầu phẩu thuật ở các khoa liên quan ngày càng lớn, đồng thời tính chất phẩu thuật ngày càng cao và phức tạp đòi hỏi phải có người gây mê hồi sức tương xứng để phối hợp. Có nhiều trường hợp mổ chương trình cũng như cấp cứu phức tạp, sau mổ bệnh nhân cần được theo dõi và Hồi sức tích cực của người gây mê hồi sức – Và các khu mổ phải hoạt động tách biệt không phụ thuộc vào sự điều hành của các khoa, có sự hổ trợ nhau trong công tác phẩu thuật.

Năm 1989 Ban Giám Đốc quyết định thành lập khoa Gây mê phẩu thuật sau đổi là KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC là một khoa riêng biệt hoạt động độc lập đối với các khoa liên quan.

 

1.Tình hình tổ chức hoạt động – sự lớn mạnh của đội ngũ CBCNV khoa Gây mê hồi sức từ 1989 – 1994

Khoa Gây mê hồi sức là một đơn nguyên hoạt động riêng biệt bao gồm 5 phòng:

– Phòng  Mổ Ngoại : 4 bàn mổ

– Phòng Mổ Sản: 2 bàn mổ

– Phòng Mổ Chuyên Khoa: 3 bàn mổ

– Phòng Hậu phẩu Ngoại: 5-7 giường bệnh

– Phòng Hấp trung tâm.

Nhân lực gồm :

5 BS ( BS Đinh Văn Tâm, BS Nguyễn Xuân Chiến; BS Trần Văn Phùng, BS Hồ Khả Cảnh, BS Đào Trọng Nhân; BS Nguyễn Thị Thanh Hương)

KTV và điều dưỡng: 35

Hộ lý: 8.

Năm 1995: khoa được bổ xung thêm 4 BS và 1 số điều dưỡng cũng như tăng thêm số giường hồi sức sau mổ.

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC TỪ 1995 -2009

 

  1.Đặc điểm Tổ chức Khoa GMHS.

 Đến năm 1995 khoa GMHS có 5 đơn nguyên. Để đảm bảo nhu cầu chuyên môn tháng 10 năm 1996 quyết định của Ban Giám Đốc cho thành lập phòng Hồi sức sau mổ Sản.

Đến tháng 09 năm 1998 quyết định của Ban Giám Đốc chuyển phòng hấp trung tâm về khoa chống nhiếm khuẩn.

Tháng 10 năm 1999 chuyển buồng mổ Ung Bướu sang phòng mổ chuyên khoa.

Năm 1999 bệnh viện triển khai phẫu thuật tim hở Khoa bắt đầu xây dựng ekip nhân viên gây mê và hồi sức cho tim.

Từ tháng 11 năm 2002 hình thành thêm phòng phẩu thuật tim mạch-Lồng ngực gồm 2 buồng mổ và 03 giường hồi sức.

Đến ngày 22 tháng 10 năm 2006 khu ODA được đưa vào hoạt động. Khoa GMHS triển khai thêm 2 đơn nguyên phòng Mổ A và phòng Hồi sức sau mổ A.Bên cạnh đó phòng phẩu thuật tim mạch cũng được chuyển sang Trung Tâm Tim Mạch.

Lúc này từ tháng 11 năm 2006 khoa GMHS còn lại các đơn nguyên  gồm có 07 phòng họat động:

– Phòng Mổ A (phòng mổ tầng 4 nhà ODA)

Phòng mổ ngoại cũ gọi là Mổ B; phòng mổ A là khu mổ ODA mới xây dựng; mổ sản; mổ chuyên khoa; và 3 khu hồi sức : hồi sức sản; hồi sức A là khu hồi sức ở khu nhà ODA mới xây dựng và khu hồi sức B là khu hồi sức cũ của khoa.

 

2.Nhân lực và cơ cấu khoa phòng:

Tổng số CBCNV toàn khoa:     139 người

Trong đó:    BS 17 -KTV – Điều dưỡng: 87 – Hộ Lý 34

Trưởng khoa:

BSCKI  Nguyễn Xuân Chiến(1989-2008)

BSCKII Đinh Văn Tâm (2008-2009)

Phó trưởng khoa:

BS Đinh Văn Tâm(1989-2008)

BS Trần Văn Phùng(1989-2009)

BS Hồ Khả Cảnh(1995-2006)

BS Nguyễn Thanh Hương(2007-2009)

BS Nguyễn Viết Quang( 2007-2009)

Điều dưỡng trưởng khoa:

Phan Cảnh Chương(1989-2006)

Nguyễn Văn khuyên(2006-2007)

Từ Tháng 3 năm 2010 để đáp ứng tình hình phát triển chuyên sâu của Bệnh viện, Khoa Gây mê hồi sức được tách thành Khoa Gây mê hồi sức A và Khoa Gây mê hồi sức B

 Khoa Gây mê hồi sức B

 Ban chủ nhiệm khoa: 04 người

BSCKII Nguyễn Thị Thanh Hương              Phụ Trách khoa

TS Hồ Khả Cảnh                                     Phó Trưởng khoa

BSCKI Đào Trọng Nhân                            Phó Trưởng khoa

ThS Ngô Dũng                                        Phó Trưởng khoa

Điều dưỡng trưởng khoa: Cử nhân Gây mê: NGUYỄN VĂN KHUYẾN

Điều dưỡng trưởng phòng mổ B: Lưu Thị Minh Tâm(1989-2013)

Nguyễn văn Quyền( hiện nay)

Điều dưỡng trưởng mổ chuyên khoa: CN Lê Viết Chắt

Điều dưỡng trưởng Mổ Mắt: Đinh Thị Hương Bích

Điều dưỡng trưởng Hồi sức sau mổ : CN Trần Thị Như Nguyện

 Cơ sở vật chất:

1. Phòng  Mổ B: có 9 bàn mổ

2. Hậu phẫu B: 26 giường bệnh

3. Phòng Mổ Chuyên Khoa: 8 bàn mổ

4. Phòng mổ khoa mắt – Hậu phẫu mắt (TTĐT)  : 3 bàn mổ và 3 giường hồi tỉnh

Cơ cấu tổ chức và  nhân lực:  71 CBCNV

Năng lực:  1 PGSTS; 3BSCKII, 1 ThS, 2BSCKI; 1 BSĐịnh hướng

4 CN, 58 Điều dưỡng KTV; 12 hộ lý

Khoa có 6 đơn vị:

–      Phòng mổ ngoại: có 9 bàn mổ với 28 CBCNV nhiệm vụ gây mê hồi sức cho phẫu thuật ngoại khoa,ung bướu

–      Phòng mổ chuyên khoa: 8 bàn mổ có 16 CBCNV nhiệm vụ gây mê hồi sức cho phẫu thuật Tai mũi họng; Răng hàm mặt

–      Phòng mổ Mắt: có 3 bàn mổ và 3 giường hồi tỉnh  với 7 CBCNV nhiệm vụ gây mê hồi sức cho phẫu thuật mắt

–      Phòng HSSM: có 26 giường bệnh với 23 CBCNV nhiệm vụ hồi sức và hồi tỉnh cho các bệnh nhân tiền phẫu thuật, sau phẫu thuật và điều trị giảm đau. Tổ chống đau: Nhiệm vụ điều trị giảm đau sau mổ, giảm đau bệnh nhân bỏng, giảm đau nội soi, giảm đau ung thư..

–      Phòng khám trước mê:

–      Phòng hành chính khoa:

 

 Hướng phát triển:

– Thực hiện qui trình an toàn cho Bệnh nhân phẫu thuật theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới. Phòng chống nhiễm trùng Bệnh viện, nâng cao chất lượng vô trùng, chống nhiễm khuẩn trong phẫu thuật và sau mổ.

– Trang bị thiết bị đo độ mê BIS

– Gây mê kiểm soát nồng độ đích TCI

– Sử dụng rộng rãi gây tê vùng và thân thần kinh dưới hướng dẫn của máy siêu âm.

– Áp dụng giảm đau đa phương thức rộng rải trong và sau mổ. Giảm đau PCEA, PCA…..; phát triển thành trung tâm kiểm soát đau.

– Mở rộng và nâng cao chất lượng phẫu thuật yêu cầu, dịch vụ, mổ về trong ngày.

– Trang bị thêm các phương tiện theo dõi ở phòng hồi sức ngoại: Máy theo dõi cung lượng tim, áp lực động mạch phổi bít, sức cản mạch toàn thể, biến đổi áp lực mạch.

– Bảo trì, thay thế và bổ sung các máy thở, monitor để đảm bảo 1 giường bệnh hồi sức có 1 máy thở, 1 monitor hoạt động tốt.

– Đẩy mạnh công tác đào tạo trong và ngoài nước nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, áp dụng các kỹ thuật tiến bộ mới, phát huy thêm nhiều sáng kiến cải tiến.

– Chỉ đạo tuyến dưới, chuyển giao kỹ thuật, hổ trợ hợp tác cho các bệnh viện trong khu vực. Thực hiện tốt đề án 1816 của Bộ Y tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trang Điện Tử Khoa gây mê hồi sức B, bệnh viện TW Huế Mọi thông tin xin gửi về: [email protected] Năm xuất bản: 2013
Hoạt động