MENU
LIÊN KẾT

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA KHOA

1. HIỆU QUẢ ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG TOÀN DIỆN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SỐT CAO SAU MỔ
Nguyễn Thị Thanh Hương,  Lê Ngọc Bình, Trần Đặng Hồng Vân, Nguyễn Thị Như Ý,Đoàn Thị Lệ Hằng,Đặng Thị Thu Hà, Trần Thị Hương Xuân
 Chi tiết

2. GÂY MÊ CHO PHẪU THUẬT KHE HỞ MÔI – VÒM MIỆNG: TỔNG KẾT 267 TRƯỜNG HỢP TRONG DỰ ÁN SMILE TRAIN VÀ ORPHAN VOICE TẠI MIỀN TRUNG
Đào Trọng Nhân1, Nguyễn Hồng Lợi2, Lê Ngọc Bình, Lê Viết Chắt ; Nguyễn Văn Khuyến
 Chi tiết

3. NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP RÒ PHẾ QUẢN–MÀNG PHỔI TRONG PHẪU THUẬT CẮT THỰC QUẢN QUA NỘI SOI NGỰC
Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Ngọc Bình, Huỳnh Phươc
  Chi tiết

4.ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ AN TOÀN CỦA MASK THANH QUẢN SUPREME TRONG PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI
Nguyễn Thị Thanh Hương,  Lê Ngọc Bình,  Nguyễn Thị Trâm Anh, Huỳnh Phước
   Chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trang Điện Tử Khoa gây mê hồi sức B, bệnh viện TW Huế Mọi thông tin xin gửi về: [email protected] Năm xuất bản: 2013
Hoạt động