MENU
LIÊN KẾT

Các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng giúp đánh giá suy hô hấp cần chi định máy thở

CÁC DẤU HIỆU LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG GIÚP ĐÁNH GIÁ SUY HÔ HẤP CẦN CHỈ ĐỊNH MÁY THỞ 

Thông số Giá trị
Mất khả năng bù trừ của hệ thống hô hấp
Tần số thở > 35 lần/phút
Ước tính Vt < 5mL/kg
ước tính dung tích sống < 10mL/kg
Áp lực âm thì hít vào nhỏ hơn -25cmH2O
Thông khí phút < 10 L/phút
Spo2 < 80
Tăng PaCO2 >10mmHg
Suy hô hấp thở o xi không đáp ứng
PaO2 khi có O2 <55mmHg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trang Điện Tử Khoa gây mê hồi sức B, bệnh viện TW Huế Mọi thông tin xin gửi về: [email protected] Năm xuất bản: 2013
Hoạt động