MENU
LIÊN KẾT

PHỐI HỢP GÂY MÊ ĐỂ TRIỂN KHAI KHÓA NỘI SOI KHÍ PHẾ QUẢN TẠI KHOA NỘI SOI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trang Điện Tử Khoa gây mê hồi sức B, bệnh viện TW Huế Mọi thông tin xin gửi về: [email protected] Năm xuất bản: 2013
Hoạt động