MENU
LIÊN KẾT

Phối hợp gây mê tại khoa Nội Soi trong công tác triển khai chuyển giao kỹ thuật mới trên động vật thực nghiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trang Điện Tử Khoa gây mê hồi sức B, bệnh viện TW Huế Mọi thông tin xin gửi về: [email protected] Năm xuất bản: 2013
Hoạt động