MENU
LIÊN KẾT

Gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường cơ bậc thang dưới hướng dẫn của siêu âm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trang Điện Tử Khoa gây mê hồi sức B, bệnh viện TW Huế Mọi thông tin xin gửi về: [email protected] Năm xuất bản: 2013
Hoạt động