MENU
LIÊN KẾT

HIỆU QUẢ ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG TOÀN DIỆN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SỐT CAO SAU MỔ

Nguyễn Thị Thanh Hương,  Lê Ngọc Bình, Trần Đặng Hồng Vân, Nguyễn Thị Như Ý,Đoàn Thị Lệ Hằng,                            Đặng Thị Thu Hà, Trần Thị Hương Xuân

TÓM TẮT

       Mục đích: Đánh giá hiệu quả áp dụng quy trình chăm sóc điều dưỡng toàn diện trong điều trị bệnh nhân sốt cao sau mổ.

       Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang, so sánh đối chứng trên 120 bệnh nhân có sốt sau mổ, điều trị tại khu Hồi sức Ngoại B – khoa GMHS B từ tháng 6/2013 – 11/2013. Dữ liệu được lưu ở phiếu Theo dõi hồi sức và xử lí bằng phần mềm SPSS 16.0.

Kết quả: sự khác biệt về tuổi, giới và phân loại mức độ sốt ở 2 nhóm không có ý nghĩa thống kê. Nhóm C hạ thân nhiệt nhanh và rõ ràng hơn nhóm T trong 15 – 60 phút đầu. Sự khác biệt này thu hẹp dần khi thân nhiệt hạ và trở về gần bình thường từ phút 60 trở đi. Giữa 2 nhóm ít khác biệt về tình trạng đau đầu, đau mỏi người. Nhóm T có 1 bệnh nhân co giật, 2 có lơ mơ, mê sảng và 10 có buồn nôn, nôn so với nhóm C có số liệu tương ứng chỉ là 0, 0 và 5 bệnh nhân. So với nhóm T thì nhóm C có tỷ lệ đáp ứng điều trị tốt hơn (73,3% so với 41,6%).

       Kết luận: hiệu quả điều trị hạ thân nhiệt của chăm sóc điều dưỡng toàn diện cao hơn có ý nghĩa so với chăm sóc điều dưỡng thụ động ở bệnh nhân sốt cao sau mổ.

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trang Điện Tử Khoa gây mê hồi sức B, bệnh viện TW Huế Mọi thông tin xin gửi về: [email protected] Năm xuất bản: 2013
Hoạt động